۳۰ درصد تخفیف به مناسبت ایام محرم فعال شد. ...... کد تخفیف ds400 ...... اعتبار تا ۱۷ مرداد