میخوای سی شارپ یاد بگیری؟ میخوای از سی شارپ پول در بیاری؟.... آموزش پیشرفته سی شارپ با هدف ورود به بازار کار رو ببین! مشاهده آموزش

تکه کد نمایش ایام هفته در سی شارپ

        switch (DateTime.Now.DayOfWeek)
        {
          case DayOfWeek.Friday:
            lblday.Text = "جمعه";
            break;
          case DayOfWeek.Monday:
            lblday.Text = "دوشنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Saturday:
            lblday.Text = "شنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Sunday:
            lblday.Text = "یکشنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Thursday:
            lblday.Text = "پنجشنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Tuesday:
            lblday.Text = "سه شنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Wednesday:
            lblday.Text = "چهارشنبه";
            break;
        }
      }
      catch 
      {}

 

وحید اسدزاده-مدیر

102 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !