میخوای از سی شارپ پول در بیاری؟! میخوای مختصر و مفید سی شارپ یاد بگیری؟! آموزش پیشرفته سی شارپ با هدف ورود به بازار کار رو ببین! مشاهده آموزش

تکه کد نمایش ایام هفته در سی شارپ

        switch (DateTime.Now.DayOfWeek)
        {
          case DayOfWeek.Friday:
            lblday.Text = "جمعه";
            break;
          case DayOfWeek.Monday:
            lblday.Text = "دوشنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Saturday:
            lblday.Text = "شنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Sunday:
            lblday.Text = "یکشنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Thursday:
            lblday.Text = "پنجشنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Tuesday:
            lblday.Text = "سه شنبه";
            break;
          case DayOfWeek.Wednesday:
            lblday.Text = "چهارشنبه";
            break;
        }
      }
      catch 
      {}

 

وحید اسدزاده-مدیر

104 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !