میخوای سی شارپ یاد بگیری؟ میخوای از سی شارپ پول در بیاری؟.... آموزش پیشرفته سی شارپ با هدف ورود به بازار کار رو ببین! مشاهده آموزش

تکه کد نمایش تاریخ در سی شارپ

        System.Globalization.PersianCalendar p = new System.Globalization.PersianCalendar();
        lbldate.Text = p.GetYear(DateTime.Now).ToString() + "/" + p.GetMonth(DateTime.Now).ToString("0#") + "/" + p.GetDayOfMonth(DateTime.Now).ToString("0#");

 

وحید اسدزاده-مدیر

102 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !