میخوای از سی شارپ پول در بیاری؟! میخوای مختصر و مفید سی شارپ یاد بگیری؟! آموزش پیشرفته سی شارپ با هدف ورود به بازار کار رو ببین! مشاهده آموزش

تکه کد نمایش تاریخ در سی شارپ

        System.Globalization.PersianCalendar p = new System.Globalization.PersianCalendar();
        lbldate.Text = p.GetYear(DateTime.Now).ToString() + "/" + p.GetMonth(DateTime.Now).ToString("0#") + "/" + p.GetDayOfMonth(DateTime.Now).ToString("0#");

 

وحید اسدزاده-مدیر

104 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !