آموزش پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری با سی شارپ. سطح پیشرفته برای ورود به بازار کار مشاهده

 • 5

تکه کد نمایش ساعت زنده در سی شارپ

ابتدا یک کنترل Timer درون فرم قرار دهید و خاصیت Enable آن را true قرار داده و همچنین خاصیت Interval را ۱۰۰۰ قرار دهید. سپس کد های زیر در رویداد Tick تایمر قرار دهید. شما نیاز به یک کنترل مانند lable یا TextBox برای نمایش ساعت خواهید داشت.

          lbltime.Text = DateTime.Now.Hour.ToString("0#");
          lbltime.Text += " : ";
          lbltime.Text += DateTime.Now.Minute.ToString("0#");
          lbltime.Text += " : ";
          lbltime.Text += DateTime.Now.Second.ToString("0#");

 

وحید اسدزاده-مدیر

102 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !